Configurazioni Basic unit Stark 8 + Skip kit

Scelta optional
SELF-LOADING SKIP KIT

SKIP KIT

SKIP KIT WITH HIGH DUMP